Μέσα στον Φεβρουάριο θα δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις έως 50.000 ευρώ

Δάνεια μέχρι 50000 ευρώ σε επιχειρήσεις: Η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων...

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με 90% εγγύηση Δημοσίου

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις: «Λόγω της υψηλής εγγύησης, θα πάρουν χιλιάδες...