Σήμερα η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου - Τι είναι η Blue Monday και πώς ξεκίνησε

Blue Monday: Η θεωρία της Blue Monday προκύπτει από μια μαθηματική εξίσωση.