Επιδότηση σε πτυχιούχους του πρωτογενούς τομέα

Ενίσχυση μέχρι 50.000 ευρώ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν από πρόγραμμα...