Πού είναι η Χριστίνα Σούζη;

Χριστίνα Σούζη - πρόβλημα υγείας: Αναρρώνει ύστερα από την ορθοπεδική επέμβαση...