Τα πρώτα επίσημα στοιχεία για τις Βάσεις 2019: 8 στους 10 περνούν σε σχολή

Βάσεις 2019 - αποτελέσματα ΓΕΛ ΕΠΑΛ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν...