Τι είναι αυτό το τόνερ, που έχεις τόση ανάγκη

Τα τόνερ περιέχουν νερό, μόρια υδρογόνου και οξυγόνο. Μπορεί, επίσης να...