Ξεκίνησε η λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος Τηλεϊατρικής της Περιφέρειας Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: «Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να ενισχύσουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα...