Προσοχή: Έρχονται 317 προσλήψεις μονίμων μέσω ΑΣΕΠ

Μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο 2019: Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε, ουσιαστικά, την πρώτη...

Προεκλογικό ρεύμα… προσλήψεων με χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Προσλήψεις στους Δήμους 2019: Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση υπερωριών...