“Αν γεννήθηκε η Βόρεια Μακεδονία, που είναι η Νότια;”

“Αν η Βόρεια Μακεδονία γεννήθηκε σήμερα, που είναι η Νότια” σχολίασε...