Αποχώρησε από την προεδρία του αυτόνομου Κουρδιστάν ο Μπαρζανί

«Μετά την 1η Νοεμβρίου δεν θα ασκώ πλέον τα καθήκοντά μου...