Έτσι θα είστε σίγουροι πως το πρόσωπό σας είναι 100% καθαρό

Πρόσωπο - κορονοϊός: Ο καθαρισμός προσώπου απευθύνεται εξίσου σε άνδρες και σε γυναίκες.