Άτυπος «καταυλισμός» προσφύγων το ιστορικό κάστρο της Χίου (photos)

Πετάμενα  κουτιά, τρόφιμα, παλιά στρώματα, χαλασμένες καρέκλες,  σκισμένες σκηνές είναι όσα...