Έφοδος της ισπανικής πολιτοφυλακής στην έδρα της καταλανικής αστυνομίας

Η ισπανική πολιτοφυλακή, σώμα αντίστοιχο της χωροφυλακής σε άλλες χώρες, πραγματοποίησε...