Τι συμβαίνει με τελικό ν; Για να μην το κάνεις λάθος ποτέ

«Πάμε στη θάλασσα» ή «Πάμε στην θάλασσα»; Βασικότατοι κανόνες, που μάθαμε...