Κάντε το όπως οι Κινέζοι

Η λέξη «γουόκ» σημαίνει «εργαλείο για μαγείρεμα».  Είναι πολύ πρακτικό σκεύος...