Πρώτα ορκίστηκε δήμαρχος, ύστερα έχασε τον δήμο

Γόρτυνα: Εντυπωσιακή απώλεια της δημαρχίας.