Ενημερωτικά φυλλάδια και πρόστιμα σε σχολικά λεωφορεία

Σχολικά λεωφορεία μέτρα: Παραβάσεις για ταχογράφους, ασφάλεια, ελαστικά, ταχύτητα, μη χρήση...