ΚΥΡΙΑΚΗ

07

ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τρία επιπλέον σημεία διανομής τροφίμων, νερού και ειδών ένδυσης στη Μάνδρα

Στη δημιουργία σταθερού δικτύου διανομής τροφίμων, εμφιαλωμένου νερού και ειδών ένδυσης...