Λιγότερες ώρες απασχόλησης χωρίς μείωση μισθών

Μείωση ωρών εργασίας χωρίς μείωση μισθών κάνει η Παπαστράτος και προκαλεί...