650 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας στην Αττική

Έλεγχοι στην Αττική: Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη την Αττική, από...