Ενίσχυση του στόλου της ΕΛΑΣ με νέα οχήματα-564 από την αρχή του έτους μέσω ΕΣΠΑ

ΕΛΑΣ οχήματα: Σημαντικές είναι και οι δωρεές επιχειρήσεων για την ενίσχυση...