Έρχεται πολιτική αλλαγή!

Οι ψηφοφόροι, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν ξεχάσει τον συμβιβασμό...