Το βιβλίο και το μέλλον του

O καθηγητής Κοινωνιολογίας John B. Thompson μελετάει διεξοδικά τον χώρο των...