Μιχαηλίδου: "Δωρεάν σχολικά γεύματα σε δήμους με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια"

Δωρεάν σχολικά γεύματα: «Δεν έχουμε έρθει να γκρεμίσουμε ό,τι βρήκαμε. Έτσι...