Δωρεάν ξενάγηση από το Βυζαντινό Μουσείο

Ο σύλλογος Ελλήνων αρχαιολόγων, όρισε τη 10η Νοεμβρίου 2017 ως ημέρα...