Οι ρωμαϊκές άμαξες της Δοξιπάρας στον Έβρο αποκτούν μόνιμο κέλυφος

Πολιτισμός: Μουσειακό κέλυφος που θα κατασκευαστεί μέσω του ΕΣΠΑ, θα αναδείξει...