Έρχεται η Τράπεζα γης!

Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Επανέρχεται ο συντελεστής δόμησης

Οι ιδιοκτήτες ζητούν 10ετές πρόγραμμα για τα διατηρητέα

Την εφαρμογή 10ετούς προγράμματος διάσωσης των διατηρητέων κτιρίων με χρηματοδότηση από...