Αύξηση στα δάνεια σε αναστολή «βλέπουν» οι τράπεζες λόγω lockdown

Δάνεια αναστολή: Αν και είναι ακόμη νωρίς να υπολογιστεί με ακρίβεια...