Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στο λιμάνι της Νάουσας

Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα σε διαφορετικά σημεία της Πάρου. Οι κηλίδες πετρελαιοειδών...