Βούλωσε το δίκτυο της αποχέτευσης από τα κρυμμένα ναρκωτικά!

Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν στα μάτια τους οι...