Ανοίγουν ξανά τα σύνορα των Ευρωπαϊκών χωρών

Ανοικτά σύνορα Ευρώπη 2020: Σταδιακά ανοίγουν τα Ευρωπαϊκά σύνορα από σήμερα...