Όταν οι καταναλωτές της ΔΕΗ τηλεφωνούν στον υπουργό!

Χατζηδάκης: Οφειλέτες προσποιούνται τους αναξιοπαθούντες.