Μετά τον σάλο, αναστέλλεται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών

Ακρόπολη ανέγερση κτιρίων: Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή...