Παράταση "ανάσα" για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Αδήλωτα τετραγωνικά παράταση: Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν...