8 λέξεις: Ραγδαίες εξελίξεις - Ο Οδυσσέας πάσχει από μια σπάνια κληρονομική ασθένεια

8 λέξεις σήμερα 12/1: Ο Οδυσσέας μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα.