Αθήνα

°C

Κυριακή

26

Σεπτεμβρίου 2021

alphafreepress.gr / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 2021: 50 μόνιμες θέσεις εργασίας στο υπ. Εξωτερικών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 2021: 50 μόνιμες θέσεις εργασίας στο υπ. Εξωτερικών

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 2021: Μόνιμες θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικότερα, από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε ακόμη: Νέο πρόγραμμα για ανέργους μέσω ΟΑΕΔ – Πότε λήγει η προθεσμία

Οι θέσεις της Προκήρυξης κατανέμονται ως εξής:

 • Διοικητικού προξενικού  – 32 θέσεις
 • Διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης – 9 θέσεις
 • Επιμελητών – 9 θέσεις
ΑΣΕΠ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Στον επισυναπτόμενο πίνακα κατανομής θέσεων δίδονται ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους). Για τις θέσεις που ζητούνται δίνεται ακόμα ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

ΑΣΕΠ

Μόνιμες προσλήψεις και στο ΑΣΕΠ

Από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου «τρέχει» η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην νέα Προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ως εξής:

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – είκοσι εννέα (29) θέσεις.
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – έξι (6) θέσεις.
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – τρείς (3) θέσεις.
 • ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ,
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Τα κριτήρια τα οποία συνήθως ζητούνται σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και προλαβαίνετε να εξασφαλίσετε άμεσα μόρια είναι τα εξής:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
ΑΣΕΠ

Δείτε ακόμη:

44.593 αιτήσεις σε 21 ημέρες για την προκαταβολή σύνταξης
Πάγιες δαπάνες: Με ποιον τρόπο θα δοθούν τα «κουπόνια» για την πληρωμή φόρων
Παράταση για τις δηλώσεις αναστολών Απριλίου – Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις