Αθήνα

°C

kairos icon

Παρασκευή

07

Οκτωβρίου 2022

alphafreepress.gr / ΕΞΩΦΥΛΛΟ / ΔΕΗ: Αίρεται η αβεβαιότητα για την επιχείρηση
Αποφεύχθηκε μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη

ΔΕΗ: Αίρεται η αβεβαιότητα για την επιχείρηση

ΔΕΗ: Στα 274 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές

ΔΕΗ: Σχολιάζοντας την έκθεση του ορκωτού λογιστή για την ΔΕΗ ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «αποφεύχθηκε μια πολύ σοβαρή αρνητική εξέλιξη». Παράλληλα, πρόσθεσε πως η έκθεση του ορκωτού λογιστή (Ernst & Young) βγάζει κάθε αστερίσκο που είχε βάλει για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και αίρει τις αμφιβολίες για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. «Από τις 7 Ιουλίου εργαστήκαμε να αποφύγει η ΔΕΗ την χρεοκοπία, η έκθεση του ορκωτού αποδεικνύει ότι τα καταφέραμε, η προσπάθεια συνεχίζεται για την εξυγίανση και ανάπτυξη του ενεργειακού πυλώνα της χώρας που λέγεται ΔΕΗ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ σύντομα θα βρεθεί σε θετικό έδαφος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφονται τα χρέη της, καθώς οι συσσωρευμένες ζημιές βρίσκονται στην πλάτη της ΔΕΗ, όπως ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ζημιές της ΔΕΗ κατά το α’ εξάμηνο του 2019 είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση με πέρυσι, αλλά και σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας περιέγραψε τα πέντε νέα μέτρα που θα υιοθετήσει η ΔΕΗ σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας για την οριστική εξυγίανσή της.

Τα πέντε μέτρα για την εξυγίανση της ΔΕΗ

 1. Απολιγνιτοποίηση
 2. Μερική ιδιωτικοποίηση ΔΕΔΔΗΕ
 3. Νομοθετική παρέμβαση τον Οκτώβριο, ώστε να απαλλαγεί η ΔΕΗ από τον «στενό κορσέ» των διαδικασιών του Δημοσίου, που δεν της επιτρέπουν να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις στην αγορά
 4. Καινούριο business plan
 5. Άνοιγμα στις ΑΠΕ

Στάσσης: Έρχεται σημαντική βελτίωση στη λειτουργική κερδοφορία

Από την άλλη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών ροών. Όπως επισημαίνει, οι δράσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία με αποτέλεσμα την άρση της ουσιώδους αβεβαιότητας που υφίστατο την 31.12.2018.

Αναλυτικά η δήλωση Στάσση

«Στα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2019 αποτυπώνεται η σημαντική αρνητική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) από τις αυξημένες ποσότητες δημοπρασιών NOMΕ και την αύξηση των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2, που είχαν ήδη επηρεάσει τα αποτελέσματα του Β εξαμήνου 2018 και σε συνδυασμό με τη μη λήψη μέτρων, είχαν οδηγήσει σε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως επισημάνθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2018.

Για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών ροών προχωρήσαμε άμεσα σε τιμολογιακές αναπροσαρμογές αξιοποιώντας την μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου η επίπτωση στον καταναλωτή να είναι η ελάχιστη δυνατή ενώ παράλληλα ενσωματώσαμε και στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης μηχανισμό αναπροσαρμογής για μεταβολές στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία με αποτέλεσμα την άρση της ουσιώδους αβεβαιότητας που υφίστατο την 31.12.2018. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη είσπραξη τον Ιανουάριο του 2020 των ΥΚΩ παρελθόντων ετών ύψους € 200 εκατ. περίπου θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εταιρείας.

Διαρθρωτικές δράσεις

Σε συνέχεια των άμεσων αυτών μέτρων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας, προχωρούμε στον σχεδιασμό διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας έτσι ώστε σταδιακά να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση νέου Business Plan το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και στο οποίο θα ενσωματώνονται οι παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες:

– Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.

– Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.

– Εκσυγχρονισμός Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία».

 

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της ρευστότητας της επιχείρησης

 • Εξασφάλιση άντλησης δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους Euro238,1 εκατ.
 • Αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπτώσεων συνέπειας και προπληρωμής και εισαγωγή «ρήτρας CO2» στα τιμολόγια των πελατών Χαμηλής Τάσης. Από τις ως άνω αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας α) κατά Euro120 εκατ. μέχρι το τέλος της χρήσης 2019, και β) κατά Euro 532 εκατ. για το 2020.
 • Είσπραξη εντός του πρώτου τριμήνου 2020 από το Ελληνικό Δημόσιο της προπληρωμής της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων του για το έτος 2020. Η προπληρωμή αυτή είχε πραγματοποιηθεί και στα δύο προηγούμενα έτη (2018 και 2019).
 • Πρόσθετα έσοδα από την αναγνώριση υποανάκτησης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών ύψους Euro 200 εκατ. περίπου τα οποία μετά από σχετική γραπτή επιβεβαίωση που λήφθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών θα εγγραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα εκταμιευτούν όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 2020 και μετά από την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιφέρει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Επιπλέον πηγές εσόδων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις της διοίκησης

 1. Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.
 2. Η πιθανή έκδοση διεθνούς ομολόγου, διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το 2018, αλλά είχε ανασταλεί λόγω επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών και της έλλειψης ρήτρας CO2.
 3. Μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες με τη συνεργασία συμβούλων.

 

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις