Ανοίξτε τα παράθυρα – Το “σωτήριο” τρικ!

Ο ήλιος βγήκε για τα καλά και τα παράθυρα δεν μπορεί...