Η Υρώ Μανέ για τον ρόλο της Ρένας και τον οίκο... ανοχής

Υρώ Μανέ - Ρένα: Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να πας...