Μειωμένο ύψος για τα κτίρια γύρω από την Ακρόπολη προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Ακρόπολη: Η εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι το επιτρεπόμενο...