Το ποινολόγιο του κτηματολογίου

Κτηματολόγιο: Η τελευταία ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν εμπρόθεσμα και...