Υπολογισμός μορίων: ΕΔΩ, η επίσημη εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας

Υπολογισμός μορίων: Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ο τρόπος υπολογισμού των...