Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης: Tα κριτήρια για τους ανασφάλιστους υπερήλικες

Δημοσιεύτηκαν τα κριτήρια για την χορήγηση του νέου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων...