Διπλασιάστηκε η χρήση του Taxisnet τους τελευταίους επτά μήνες

TaxisNet: Το Taxisnet επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν...