Χωρίς χρέωση από κινητά δίκτυα η πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων από κινητά δίκτυα σε ψηφιακές...