Φυλάκιση και πρόστιμο, σε διαζευγμένη που έκρυβε τα παιδιά από τον πατέρα

Σε φυλάκιση πέντε ετών καταδικάστηκε διαζευγμένη μητέρα διότι έφυγε και κρυβόταν...