Μυστηριώδης πλειοδότης δίνει 18,7 εκατομμύρια δολάρια για μια αυτοπροσωπογραφία του Ρεμπράντ

Ρεμπράντ πίνακας: Η ελαιογραφία σε δρύινο πίνακα του 1632 απεικονίζει τον...