Πορτρέτο του Ιησού ηλικίας 1.500 ετών σε εγκαταλελειμμένη εκκλησία στην έρημο

Πορτρέτο του Ιησού ηλικίας 1.500 ετών εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένη Βυζαντινή εκκλησία...