Η οδός του μαρτυρίου

από τον Νίκο Καραμάνογλου Οδεύοντας προς το Πάσχα, είναι σίγουρος πως...