Το κολπάκι για να μην πετάνε ποτέ τα τσουλούφια από ‘δω κι από ‘κει

Σήμερα σκέφτηκες να πιάσεις τα μαλλιά σουτ έναν ωραίο κότσο, ώστε...